Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC
/

Brylant Marki ©

“Marka osobista najwyższej próby”

Dawniej mawiano “Ten człowiek ma markę!”. Oznaczało to, że jest kimś wyjątkowym, ma klasę, pozycję, jest szanowany i uznawany w ważnych kręgach za wiarygodny autorytet oraz wartościowego partnera.


W obecnych czasach budowanie marki osobistej (ang. personal brand) pozostaje sztuką. Świat potrzebuje ludzi, którzy sztukę tę opanowali, kreatorów dobrych zmian i wartościowych relacji. Prawdziwy Brylant Marki©, czyli marka osobista najwyższej próby, jaśnieje własnym, unikalnym światłem, nie odbitym. Ułatwia harmonijne życie, pozwala komunikować skutecznie swoją historię i wyznawane wartości, a także z klasą i spokojem zaznaczać swoje “ja”.


Kreowanie silnej marki osobistej, Brylantu Marki©, zamknęliśmy w 6-stopniowym procesie, który nosi nazwę BrandYourName®. Proces ten składa się z kilku etapów: oceny obecnego poziomu reputacji, zdefiniowania nowej strategii siebie, a następnie świadomego i konsekwentnego zarządzania własną drogą życiową i kluczowymi relacjami. Efektem tej kreatywnej pracy jest Brylant Marki©: przejrzyście i klarownie sformułowana esencja naszego „ja”, mapa, która będzie wskazywać kierunek, przyszłe wybory oraz działania w sferze zawodowej i prywatnej.

INSTYTUT


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day