Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC
/

Personal Brand Network PL.©

Celem Personal Brand Network PL.© jest stworzenie ogólnopolskiej sieci osób zarządzających własną reputacją w oparciu o markę osobistą, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i w organizacjach rozwijających marki swoich liderów, markę przywództwa oraz kobiecego przywództwa.


Koncepcja projektu jest realizowana poprzez:


  • promowanie idei skutecznego zarządzania sobą oraz zarządzania poprzez wartości w sferze prywatnej i biznesie,
  • rozwijanie kompetencji niezbędnych do budowania silnej marki osobistej,
  • promowanie dobrych praktyk i projektów pomagających konstruować markę osobistą,
  • budowanie sieci kontaktów i wymiana dobrych praktyk na poziomie ogólnopolskim i lokalnym.


Personal Brand Network PL.© to cykliczne spotkania z gośćmi posiadającymi szeroką praktyczną wiedzę na temat budowania silnej marki, którzy jednocześnie sami są wzorami marki osobistej bądź marki lidera biznesu. Unikalna formuła spotkań to jednocześnie: “ładowanie życiowego akumulatora”, networking oraz zdobywanie praktycznej wiedzy wspierającej rozwój własny i organizacji. Osoby zainteresowane integrowaniem środowisk lokalnych w ramach Personal Brand Network PL zapraszamy do kontaktu.

INICJATYWY


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day