Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC
/

Personal Brand Ambassadors©

Dzisiejszemu społeczeństwu, szczególnie ludziom młodym, brakuje wzorców osobowych i autorytetów. W tym kontekście Projekt Personal Brand Ambassadors© służy promowaniu prawdziwych autorytetów, które w czasach wszechobecnej “bylejakości” życia i relacji oraz rządów złego newsa świecą przykładem postawy etycznej, zaangażowania społecznego i umiejętności dzielenia się dobrem.


Inicjatywa Personal Brand Ambassadors© polega na wyłonieniu grupy autorytetów sfery publicznej, przedstawicieli m.in. świata mediów, gospodarki, kultury i sportu, posiadających rekomendacje środowiskowe, promujących uniwersalne wartości, zmieniających świat na lepsze oraz profesjonalnie komunikujących się w przestrzeni publicznej.


Projekt prowadzony jest z wiarą, że wybrane autorytety, zadeklarowani ambasadorzy istotnych wartości mogą i powinni zająć miejsce promowanych “ sezonowych celebrytów ”. Ich aktywność będzie istotnym wkładem w rozwijanie wysokiej kultury dialogu społecznego oraz utrwalania tradycji hołdowania prawdziwym wartościom.


INICJATYWY


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day