Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC
/

CEO Brand Club©

Celem CEO Brand Club© jest stworzenie elitarnej, ponad organizacyjnej platformy współpracy liderów o marce premium, Ambasadorów Wartości, ludzi największego wpływu biznesowego i osobistego w polskim świecie biznesu.


W pierwszym, rozpoczętym już etapie, wyłaniamy 50 wybitnych kobiet – liderek, które szefują organizacjom działającym na polskim rynku i mają duży wpływ na swoje otoczenie prywatne i zawodowe. Ambasadorkami Wartości są kobiety zaangażowane w zarządzanie przez wartości oraz rozwijanie marek liderów, marek przywództwa oraz marek kobiecego przywództwa w swoich firmach i otoczeniu. Są to kobiety, które mają potencjał, aby w polskich realiach biznesowych i społecznych być wzorem wiarygodnego lidera dla innych.


W drugim etapie, w kolejnych latach, do CEO Brand Club© zostanie zaproszonych kolejnych 50-ciu Ambasadorów Wartości spełniających te same kryteria, tym razem mężczyzn.


Proces tworzenia CEO Brand Club© w pierwszym etapie:


  • tworzymy grono Ambasadorek Wartości, czyli najbardziej wpływowych i wiarygodnych liderek zaangażowanych w promocję ważnych idei i wartości oraz promotorek zachowań i postaw, których złaknione są kolejne pokolenia Polaków, w tym nasze dzieci i pracownicy,
  • promujemy markę kobiecego przywództwa oraz kompetencje strategicznej liderki w polskim biznesie. Kompetencje te w ramach inicjatyw klubowych opiszemy i wpiszemy w korporacyjne programy rozwojowe oraz plany nauczania wyższych uczelni.
  • tworzymy, wokół Klubu, pierwszy polski kobiecy ThinkTank, mający na celu wspieranie rozwoju kobiecego przywództwa w oparciu o inicjowane badania naukowe, prace nad dobrymi praktykami i debaty środowiskowe.

INICJATYWY


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day