Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC
/

Brand Like You©

Brand Like You© to warsztaty dla ambitnych ludzi, którzy pragną mieć realny wpływ na własne życie, relacje z otoczeniem oraz zarządzać swoimi przedsięwzięciami w oparciu o kapitał reputacji i silną markę osobistą.


Podczas trzydniowego cyklu zajęć (odbywających się w Warszawie, w soboty) uczestnicy przechodzą przez 6 etapów procesu przygotowującego do tworzenia strategii marki osobistej.


Warsztaty pozwalają:


  • doprecyzować koncepcję swojego najlepszego “ja”,
  • zdefiniować życiową strategię,
  • zdefiniować misję, cele życiowe i zawodowe,
  • opracować Mapę Ja, m.in. dokonać analizy swoich unikalnych cech i doświadczenia,
  • opracować mapę mentalną własnej marki,
  • zdefiniować ofertę wartości i korzyści dla kluczowych partnerów,
  • zdefiniować grupy docelowe oraz opracować efektywne sposoby komunikowania im swojej marki i oferowanych wartości.

Informacje o planowanych w najbliższym czasie terminach warsztatów Brand Like You© można znaleźć w kalendarzu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

INICJATYWY


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day