Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC

OFERTA

ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Rozwój kapitału intelektualnego to usługi doradcze dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej, szefów działów HR i komunikacji, dotyczące projektów:
  • planowania i wsparcia procesu wprowadzania zmian organizacyjnych i kulturowych oraz nowej strategii firmy,
  • audytu HR, czyli przeglądu dotychczasowych struktur i systemów wspierających zarządzanie ludźmi w firmie,
  • określania zmian systemów zarządzania ludźmi,
  • audytu kompetencji menedżerskich i projektowania marki przywództwa w firmie,
  • audytu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie, a także projektowania strategii zintegrowanej komunikacji oraz wskaźników pomiaru efektywności komunikacji,
  • układania strategii działań wspierających firmę w budowaniu marki pracodawcy pożądanego i odpowiedzialnego społecznie,
  • wsparcia zmian w zakresie zarządzania i kultury organizacyjnej w procesach fuzji i przejęć.


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day