Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC

OFERTA

MARKA PRZYWÓDZTWA

Marka Przywództwa to oferta dla firm zarządzających kapitałem przywództwa oraz budujących kulturę organizacyjną wokół wartości.

Adresatami programu są strategiczni menedżerowie, w tym dyrektorzy personalni, zdeterminowani do budowania wysokiej jakości kompetencji menedżerskich na poziomie całej kadry kierowniczej w firmie, przede wszystkim zaś pracowników:

 • objętych procesem sukcesji,
 • w momencie zmian strategii i kultury organizacyjnej,
 • firmujących trudne zmiany w organizacji.

Marka Przywództwa pozwala firmom:

 • diagnozować efektywność przywództwa i jakość współpracy liderów w organizacji,
 • zaprojektować markę przywództwa w oparciu o wartości firmy,
 • zmienić kulturę zarządzania,
 • poprawić reputację kadry menedżerskiej w kontaktach z kluczowymi partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • opracować mapę kompetencji przywódczych niezbędnych dla zdobywania trwałej przewagi na silnie konkurencyjnym rynku,
 • zaprojektować system komunikacji menedżerskiej z kluczowymi partnerami organizacji,
 • zwiększyć efektywności działania,
 • przyspieszyć szybsze wdrażanie zmian na poziomie zachowań, postaw i kultury organizacyjnej,
 • integrować kadrę menedżerską wokół strategii i pożądanych wartości.Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day