Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC

OFERTA

MARKA LIDERA©

Marka Lidera© to propozycja dla firm wspierających swoich menedżerów w budowaniu lub odbudowywaniu reputacji liderów, zarówno wewnątrz organizacji jak i w relacjach z rynkiem czy klientami. Główną ideą projektu jest trafna diagnoza obecnej reputacji oraz zaprojektowanie Marki Lidera.

Docelowo projektem mogą zostać objęte osoby:

  • planujące awans z eksperta na menedżera,
  • nowo mianowane,
  • w procesie sukcesji,
  • wprowadzające trudne zmiany w organizacji i zespole,
  • menedżerowie w procesie rozwoju indywidualnego przywództwa.

Marka Lidera© służy rozwijaniu takich kompetencji jak: sztuka budowania nieformalnego autorytetu, motywowanie przez wartości. Jest to również trening angażujących i inspirujących wystąpień publicznych i prezentacji, skutecznego wdrażania zmian oraz komunikacji interpersonalnej.


Uczestnicy programu Marka lidera uczą się także jak budować spójny wizerunek lidera, skutecznie komunikować się w social-media czy zaplanować komunikację zmian w organizacji. Poznają też cenną sztukę zarządzania w oparciu o mentoring i coaching.
Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day