Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC

OFERTA

MARKA KOBIECEGO PRZYWÓDZTWA©

Marka Kobiecego Przywództwa© to propozycja dla firm i liderów zaangażowanych w zarządzanie różnorodnością na poziomie strategicznym i operacyjnym, a także wspierających kobiety menedżerów i aspirujące liderki w rozwijaniu indywidualnego potencjału oraz przywództwa w firmie.

Działania pod szyldem Marki Kobiecego Przywództwa© polegają na rozwijaniu sztuki networkingu kobiecego w organizacji, pracy z kobiecymi liderami grupowo i indywidualnie, doskonaleniu sprawności komunikacji interpersonalnej, budowaniu własnego autorytetu, skutecznym komunikowaniu oczekiwań, tworzeniu silnych zespołów formalnych i nieformalnych, konkurowaniu w świecie biznesu oraz motywowaniu przez wartości.

Marka Kobiecego Przywództwa© to także nauka strategicznej sprzedaży, zdobywanie niezbędnej wiedzy z zakresu finansów, przepisów prawnych, a także budowania spójnego profesjonalnego wizerunku oraz występów publicznych i porywających prezentacji.


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day