Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC

OFERTA

PERSONAL BRAND

Personal Brand to oferta skierowana do ludzi chcących mądrze zarządzać swoim życiem oraz rozwojem w kluczowych wymiarach funkcjonowania,

szczególnie zaś do osób:

  • stojących w obliczu zmian i życiowych decyzji,
  • dopiero wkraczających w życie zawodowe,
  • pracujących nad uporządkowaniem koncepcji siebie, życiowych strategii, celów zawodowych i prywatnych, odnalezieniu się w pełnionych rolach - w oparciu o swoje unikalne zasoby i doświadczenie,
  • poszukujących nowych kierunków rozwoju w życiu zawodowym lub prywatnym.

Osoby, które zdecydują się rozwijać swoja markę osobistą w ramach Personal Brand mają szansę na konstruktywne i trafne:

  • opracowanie koncepcji siebie w kategoriach celów długo- i krótkoterminowych,
  • zdefiniowanie misji, celów życiowych i zawodowych,
  • opracowanie Mapy zasobów życiowych,
  • diagnozę własnego, unikalnego potencjału,
  • wybór pozycjonowania i segmentacji marki oraz opracowanie Brylantu Marki©,
  • zdefiniowanie kluczowych partnerów oraz opracowanie efektywnej strategii komunikowania im swojej marki i oferowanych wartości.
Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day