Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC

OFERTA

OCHRONA PRAWNA REPUTACJI OSOBISTEJ

Ochrona prawna reputacji osobistej to doradztwo prawne dla osób funkcjonujących w przestrzeni publicznej, dla których jednym z najważniejszych aktywów jest nazwisko, firma lub know-how.

Usługa zapewnia wsparcie szczególnie ważne dla:

  • osób, dla których wiedza oraz potencjał intelektualny lub nabyte doświadczenie są kluczowym kapitałem,
  • osób, których wizerunek jest wykorzystywany w mediach,
  • osób, wobec których podejmowane są działania konkurencyjne, sprowadzające się do wykorzystywania ich dorobku w sposób niezgodny z prawem,
  • wykorzystujących nowe technologie, w szczególności Internet do prowadzenia własnej działalności.

Doradztwo prawne w zakresie ochrony prawnej reputacji osobistej pozwala:

  • szybko i skutecznie reagować w przypadkach naruszenia własnych praw i swojego dobrego imienia, szczególnie w mediach elektronicznych,
  • skutecznie zapobiegać powyższym sytuacjom w przyszłości,
  • wypracować wizerunek osoby dbającej o swoje prawa, która potrafi również dbać o prawa innych,
  • bezpiecznie korzystać z możliwości oferowanych przez nowe technologie,
  • umiejętnie i zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami korzystać z cudzego dorobku intelektualnego.Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day