Aby być sobą, trzeba być kimś
STANISŁAW JERZY LEC

OFERTA

CELEBRAND©

CeleBrand© jest adresowany do osób publicznych zainteresowanych budowaniem reputacji wokół silnej marki osobistej, a nie wokół wizerunku czy szumu medialnego, i stawiających sobie za cel:
  • komunikowanie w przestrzeni publicznej najwyższych wartości,
  • zbudowanie strategii komunikacji pozwalającej ignorować opinie „nieistotnego tłumu”,
  • osiągnięcie harmonii sukcesu życiowego i zawodowego,
  • poszukiwanie nowych, zawodowych koncepcji siebie,
  • uporządkowanie strategii życiowej i zawodowej,
  • zmianę dotychczasowego wizerunku.


Personal Brand Institute logo_personal_brand Personal Brand Institute
©2013-2014 JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Personal Brand Institute - FWA Site of the Day
Personal Brand Institute - Awwwards Site of the Day