Personal Brand Institute zmienia nazwę na Younicorn i rozbudowuje portfolio usług, które obejmuje doradztwo w takich dziedzinach jak zarządzanie przez wartości, rozwój przywództwa i zaangażowania, kultura organizacyjna czy marka liderów. Ponadto Younicorn projektuje dopasowane do potrzeb poszczególnych firm strategie personalne, programy mentoringowe i coachingowe, komunikację wewnętrzną i doradza, jak integrować zespoły wokół wspólnych celów i wartości. Styl naszej pracy określają wartości, wśród których są etyka i profesjonalizm, odwaga i innowacyjność, wzajemne zaangażowanie, uważność dla potrzeb klienta, otwarta komunikacja oraz dbałość o długoterminowe rezultaty. Jesteśmy praktykami, którzy po latach pracy w korporacjach i firmach z różnorodnych branż – od badań, przez nowe technologie i media - stworzyli nową ofertę doradczą. Głęboko wierzymy, że firma to nie tylko formuła biznesowa, ale przede wszystkim kapitał społeczny, który chcemy skutecznie rozwijać u naszych klientów, traktując wartości, zaangażowanie i świadome przywództwo jako klucz do budowania unikatowych firm i przewag konkurencyjnych.

Więcej nt. na: www.younicorn.pl